บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด
668/84 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000